Nr. 124, ca. 30cm hoch, verk.

Nr. 124, ca. 30cm hoch, verk.